Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Karel Kousek


IČ: 40883728

DIČ: CZ6709291952

tel. 603540746
e-mail: multimoto@seznam.cz

 

Obchodní podmínky internetového obchodu „multimoto“ se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi. Veškeré nabízené zboží je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek.

Objednání zboží

Je možno objednávat přes internet, e-mailem nebo telefonicky. Objednávka musí obsahovat: telefonický kontakt na adresáta a úplnou adresu.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

Storno objednávky

Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží nebo náklady prodávajícího na opatření zboží. Prodávající je povinen o těchto skutečnostech neprodleně kupujícího informovat a pokud možno mu nabídnout srovnatelný náhradní výrobek.

Dodání zboží

Zboží bude expedováno do 24h po obdržení platby, v případě zaslání na dobírku do 24h po obdržení objednávky.

Způsoby platby a dopravy

U každého výrobku je uvedena cena, která je platná v okamžik objednání. Platbu za objednané zboží lze provést následujícími způsoby:

A: hotově při převzetí zboží – dobírkou – cena za poštovné a balné je 145,- Kč

B: hotově při převzetí zboží - Balík do ruky s dobírkou (ČP garantuje doručení do druhého pracovního dne)                - cena za poštovné a balné je 160,- Kč

C: bankovním převodem na účet č. 43-6605700277/0100 – cena za poštovné a balné je 105,- Kč

D: je možný též osobní odběr zboží, vždy po domluvě

E: dobírka do Slovensko (pouze balíky do 20kg) - cena za poštovné a balné je 300,- Kč


Transakce bude považována za zaplacenou ve chvíli připsání celé kupní ceny na běžný účet provozovatele nebo zaplacením při převzetí zboží.

Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřešíme v souladu s platným právním řádem, popřípadě individuální dohodou s vámi. Aby reklamace mohla být vyřešena, je nutné doložit doklad o zakoupení a doklad o odborné montáži náhradního dílu.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku c. 367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez zjevných známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu a veškerého dodaného příslušenství poslat zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání). Po obdržení takto vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí peníze za zboží převodem na účet, nebo mu je vydá v hotovosti na adrese provozovatele. Koupě zboží, kde je konečným příjemcem podnikatel/firma se neřídí občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem, a v takovém případe nelze od kupní smlouvy odstoupit. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy. Zaplacená záloha se v takovém případě vrací zákazníkovi v plné výši. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za případné škody, vzniklé opožděným dodáním zboží nebo nedodáním zboží.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám, zveřejněny ani jinak zneužity. Jsou užívány pouze pro činnost provozovatele virtuální prodejny a v souvislosti s danou obchodní transakcí.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a odběratelem. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky. Tyto budou zveřejněny na internetových stránkách dodavatele před započetím jejich platnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TOPlist

OBCHOD JE DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN !!