Rozvodový řetízek - 82 čepů - pro čínské 4T skútry 50ccm - 139QMB/QMA {569}

4T skútr - 139QMB/QMA, 50QT - díly motoru|Hlava, rozvody ventily atd. » ventily, rozvody Atd.

Cena:138.00
Otázky ke produktům?

 

Rozvodový řetízek 82 čepů

 

Pro čínské 4T skútry 50ccm

 

Označení motoru např. 139QMB/QMA, LFT50QT, JI50QT, JSD50QT, LB50QT, LF50G, LH50QT, LJ50QT,

LK50QT, SK50QT, XT50QT, YB50QT, ZN50QT