Variátor tuning - 125 - 150 ccm - GY6, 152QMI, 157QMJ - 4T skútry, ATV, buggy {428}

4T skútr,ATV,buggy, GY6 125-150ccm - díly motoru 152QMI,157QMJ,1P57QMJ|Variátory a příslušenství » variátory

Cena:610.00
Otázky ke produktům?

 

Variátor tuning - s čepem.

 

Pro  4T skútry, ATV. buggy 125-150ccm s motorem GY6.

 

Typ motoru 152QMI, 157QMJ, 1P57QMJ.

 

Váha válečků - 8 g.

 

Průměr variátoru - 115 mm.

 

Vnitřní průměr čepu - 15,2 mm.

 

Vnější průměr čepu - 24 mm.

 

Délka čepu - 51 mm.