Polořemenice variátoru - 107mm - čínský skútr, buggy,ATV 152QMI, 157QMJ - 4T - GY6 125/150/180 {1}

4T skútr,ATV,buggy, GY6 125-150ccm - díly motoru 152QMI,157QMJ,1P57QMJ|Variátory a příslušenství » variátory

Cena:159.00
Otázky ke produktům?
Polořemenice variátoru pro čínské skútry, buggy, ATV 125/150-180 ccm s 4T motorem 152QMI/157QMJ, GY6 125 - 180.
Průměr polořemenice - 107mm.
Celkový průměr přes lopatky 115mm.
Shineray 150 ST
SUMCO
TXINLINK
ZHONGYU
CPI
ZONGSHEN
KEEWAY
ADLY
BAOTIAN DH HAOTIAN
YIYING
JIN LUN
KYMCO
LINHAY
RIEJU